Coach in werk en wonen

Ik geef individuele ondersteuning en verzorg coaching voor mensen in de Achterhoek met een WMO-indicatie of PGB. Ik help bij het vinden en behouden van een goede werkplek. Daarnaast kan ik zorgen voor woonbegeleiding op maat.

Werk
Het vinden van een goede werkplek is voor sommige mensen net wat lastiger. Bijvoorbeeld als je Wajonger* bent. Ik kan je misschien helpen. Ik bied ondersteuning in de zoektocht naar werk maar kan je ook coachen op het moment dat we een werkplek gevonden hebben. Zodat je op een plek komt die echt bij je past en waar je ook ontdekt hoe je goed kunt werken met je nieuwe collega’s.

Wonen
Ook voor woonbegeleiding kun je bij mij terecht. We bekijken samen wat je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. Daarbij betrekken we natuurlijk ook bijvoorbeeld je familie als je dat wilt.  Daarna help ik bij het vinden van een goede woonplek en kan ik zorgen dat je de juiste begeleiding krijgt. Hiervoor werk ik samen met verschillende zelfstandige begeleiders.

* Tegenwoordig kennen we de Wet Banenafspraken en Quota Arbeidsbeperkten (BQA). Hieronder valt onder andere ook de Wajong. Mensen die onder deze wet vallen, staan in het Doelgroepenregister.